การอบรมหลักพื้นฐานการจัดการอาหารสำหรับผู้สูงอายุและแนวโน้มของอาหารเพื่อการชะลอวัยสำหรับผู้สูงอายุ

โครงการ การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง หลักพื้นฐานการจัดการอาหารสำหรับผู้สูงอายุและแนวโน้มของอาหารเพื่อการชะลอวัยสำหรับผู้สูงอายุ วิทยากรโดย คุณชาติชาย วิลัยลักษณ์ ศูนย์บริหารธุกิจอุตสาหกรรมเกษตร คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2561 ณ ห้องเอื้องคำ อาคารราชภัฏเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่