ฝึกอบรมแปรรูปและเผยแพร่นวัตกรรมผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อสุขภาพจากสมุนไพร

โครงการ บริการวิชาการด้านระบบผลิตและแปรรูปอาหารปลอดภัยเพื่อเสริมสร้างสุขภาพที่ดี แก่ท้องถิ่น กิจกรรม ฝึกอบรมแปรรูปและเผยแพร่นวัตกรรมผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อสุขภาพจากสมุนไพร เห็ดหยองสมุนไพรและไข่เค็มสมุนไพร กลุ่มเกษตรรวมใจพอเพียง เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2557 ณ ต.ช่อแล อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่